GİZLİLİK VE GÜVENLİK

       Bu sayfada yazılı maddelerde geçen sistem ifadesi hizmetin verildiği tüm bilgisayar ve sunucu sistemlerini, hizmet ifadesi tüm internet hizmetlerini, site ifadesi www.kontorpa.com web sitesini, firma ifadesi metro iletişim’i, müşteri olarak geçen ifadeler de hizmet verdiğimiz şirket ve veya şahısları temsil etmektedir.

   
  •    Sitemizde ve veya sistemimizde tutulan tüm müşteri bilgileri gizlidir. firmamız tarafından müşterinin herhangi bir bilgisi tamamen veya kısmen herhangi bir kişi, kurum veya 3.şahıslara herhangi bir maksatla kesinlikle verilmez.

  •   Müşterimiz, başvuru formunda belirttiği bilgilerin doğruluğundan emin olmalıdır. Yanlış, hatalı ve eksik girilen bilgilerin doğuracağı sonuçlardan müşteri sorumludur.

  •   Müşterinin sistemde yaptığı tüm işlemler, rapor ve diğer bilgiler müşteriye özeldir ve ancak müşteri ve sistemin tayin ettiği yönetici / distribütör bu bilgilere ulaşabilir.

  •   Müşterinin, hizmet almaktan vazgeçmesi durumunda sistemimizde bulunan tüm bilgileri herhangi bir amaçla kullanılmaz ve doğrudan silinir.

  •   Müşteri hiçbir şekilde sistemden esinlenerek sisteme benzer bir yapı hazırlatarak satış kanalı oluşturamaz.

  •   Müşterinin giriş bilgileri tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Sisteme giriş bilgilerini saklayamama sebebiyle oluşabilecek zararlardan müşteri mesuldür.